Skip to main content

Ainmean-aite ann an Aird Chloich Siorrachd Narainn mar fhianais air cleachdadh an fhearainn rè nan linn.


SHOW MORE


âS e paraiste gun chrìochan an làimh ris a' mhuir a thâ ann an Aird Chloich ged a tha aâ mhuir ga fhaicinn bho mòran àiteachan mu timchioll na sgìre. Chan ann ach beagan millean bhon talamh nas ìosail ri taobh na mara am faigh thu Aird Chloich ge-tà. Gheibhear ionaltraidh, coilltean, boglaichean agus monadh agus tha Uisge Ãire aâ ruith tarsainn Aird Chloich, gu tric ann an mór-ghilean creagach domhain. 'S ann mu thimchioll cóig ceud troighean a tha an àirde meadhanach den pharaiste agus 's e aonad rianachd de faisg air ceithir fhichead mìle ceàrnagaichte a thâ ann


Language Irish
Collection opensource

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Texts
110
0
0
Community Texts
228
0
0
Community Texts
by Jolyon C. Parish
5
0
0
Community Texts
by Luiz Roberto Fontes
51
0
0
Community Texts
by Spirit of Revolt.
2
0
0
Source: http%3A%2F%2Fwalkingpapers.org%2F
Source: http%3A%2F%2Fwalkingpapers.org%2F